Jubler over valg i Østerrike

Det østerrikske innvandringskritiske Frihetspartiet og det kristenkonservative partiet, som i denne valgkampen la seg på en restriktiv innvandringspolitikk fikk til sammen rundt 57 prosent av stemmene ved valget i Østerrike søndag. Det gjør Demokratene i Norges Osloleder Max Hermansen optimistisk også for Norge.

«Valget i Østerrike har med all mulig tydelighet vist at et stort flertall av velgerne ikke vil ha De ikke-integrerbare innvandrere i landet. De ser hvilke store problemer de er, og det særlig for jenter og unge kvinner. Det er viktig å merke seg at innvandringspolitikken var sentral i valgkampen og at disse to partienes sterke resultatet kom av at de så tydelig sier at de vil redde Østerrike,» sier han.

Han håper at Senterpartiet vil utvikle en mer nasjonalistisk politikk, og tror at Demokratene i Norge og Fremskrittspartiet kan gjøre et svært bra kommunevalg om to år og stortingsvalget om fire år. «Velgerne vil merke seg problemene som vokser uten en ny politikk, med sterk økende kriminalitet og  press på velferdsgodene,» sier han.