Oppfordrer til å bruke tid til å hjelpe ensomme

«Den siste tiden har det vært flere oppslag i mediene om mennesker i alle aldre og ulike samfunnslag som av ulike årsaker sliter med ensomheten. Faktum er at ensomhet blant våre medmennesker er et økende samfunnsproblem som dessverre tar altfor mange menneskeliv. Spesielt gjelder dette eldre mennesker og mennesker med ulike sosiale utfordringer som bor hjemme alene,» sier Demokratene i Norges politiske nestleder Vidar Kleppe og sentralstyremedlem Grete Hansen.

«Hvordan vi behandler de sliterne som har vært med å bygge opp fedrelandet gir svaret på hvilke kvaliteter vi som medmennesker – og hvilke verdier nasjonen Norge er bygget på. Vi må derfor alle som medmennesker kunne bidra med litt mer av vår tid for å bekjempe ensomheten som allerede har tatt for mange menneskeliv,» oppfordrer de.