Regjeringen lar sykehusene forfalle


Både Fremskrittspartiet og Høyre lovet før sist valg å bedre norsk helsevesen. De har feilet totalt, slår Demokratene i Norges leder Makvan Kasheikal fast. Han er spesielt skuffet over Fremskrittspartiet som tidligere hadde landets mest anerkjente helsepolitiker, John Alvheim, i sin midte. «Det hjelper ikke å skylde på at Høyre har helseministeren. Begge partiene er sammen ansvarlige for regjeringens politikk,» sier han.

«Det virker som om regjeringen tror at problemene løses gjennom stadige omorganiseringer som skal gi mer helse pr. krone,» sier Kasheikal, «men en eldgammel og forfallen MR-maskin kan ikke repareres gjennom omorganiseringer. Det trengs nytt og moderne utstyr til våre sykehus, og da trengs det penger,» slår lederen i Demokratene i Norge fast.

Kasheikal viser til rapporten «Bruker vi for mye på helse» utført av Menon Economics på oppdrag fra Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund og referert i TV2. Den konkluderer med at det norske helsevesenet ikke er bærekraftig fordi investering i ny teknologi og utstyr er nedprioritert.

Det står mindre utstyr, maskiner og bygg bak hver ansatt i helsesektoren i dag enn for 10 år siden. Og over tretti prosent av all medisinsk utstyr i Norge er utdatert.

«Vi ser at drift i økende grad har blitt prioritert fremfor investeringer. Det hjelper ikke å løpe fort om man ikke har godt verktøy. Det sier seg selv at en håndverker som kun får benytte seg av en håndsag kan få til mye, men med elektrisk verktøy ville han kommet enda lengre», sier Erland Skogli, partner i Menon Economics og en av forfatterne bak rapporten til TV2.

Ved å ikke gjøre større investeringer i teknologi konkluderer rapporten med at dødsraten i Norge vil øke i forhold til i andre land og at helsevesenet deles i to, hvor de rike kjøper seg den beste behandlingen.

I 2012 fortalte TV 2 om hvordan ingeniører ved Oslo universitetssykehus (OUS) hadde til vane å søke på Ebay for å kjøpe ymse deler til å lappe utstyret på sykehuset med – fordi mange av maskinene var så gamle at produsentene hadde sluttet å lage reservedeler. Nå, fem år senere, er tilstanden forverret, melder det samme TV-selskapet.

«Jeg har jobbet i over 40 år og det blir stadig mer frustrerende å se på at utstyret forfaller og blir eldgammelt», sier analysesjef Øystein Jensen ved Medisinsk teknologisk virksomhet på Oslo Universitetssykehus til TV2.

For to år siden ble verdens eldste strålemaskin mot kreft byttet ut på Oslo universitetssykehus. Den ble over 18 år gammel. Nå er nok en strålemaskin på vei til å sette aldersrekord. Den kan ryke hvert øyeblikk og koster 30 millioner kroner å erstatte.

«Gjennomsnittsalderen på alt medisinsk utstyr på norske sykehus øker for hvert eneste år. På OUS har vi 43.000 registrerte utstyrsenheter og snittalderen er på 10,4 år. Det er langt over utløpsdato på mange av maskinene,» kan han fortelle. 

«Det gjør jo at pasientkøene blir lenger, fordi sykehuspersonell ikke får behandlet pasientene effektivt nok eller at de må bruke mye tid på arbeid de burde sluppet. Det betyr også at vi ikke får satt de beste diagnosene. På barneavdelingen for eksempel, der har vi et ultralydapparat som kan avdekke hjerteproblemer hos barn, som er altfor gammelt. Det er nødvendigvis ikke blitt noe dårligere med årene, men den er utrolig mye dårligere enn de nye maskinene på markedet, som hadde hjulpet legene med å sette mer presise diagnoser,» legger han til.

Han ville svært gjerne hatt penger til å bytte ut den eldste strålemaskinen som kan ryke når som helst, og de tungt belastede CT- og MR-maskinene som på nåværende tidspunkt lager lange køer. Men det har helse-Norge under Fremskrittspartiets og Høyres ledelse hittil ikke tatt seg råd til.

Makvan Kasheikal mener det er en skandale. «Det er ingenting som er viktigere enn liv og helse,» sier han. «Derfor burde helsevesenet og voldsbekjempelse og en eldreomsorg som sikrer de gamle en god helse, hatt topp-prioritet. I stedet forfaller våre sykehus,» slår han fast.