Demokratene støtter Senterpartiets forslag

Demokratene støtter fullt ut følgende Sp-forslag; «Mandatfordelingen mellom fylkene ved stortingsvalg baseres på antall norske statsborgere heller enn antall innbyggere» Demokraten vil i likhet med Senterpartiet ha det slik at «mandatfordelingen mellom fylkene ved stortingsvalg baseres på antall norske statsborgere heller enn antall innbyggere».

I Oslo har hver sjette innbygger utenlandsk statsborgerskap, og de vil i henhold til forslaget fra Sp ikke telle når mandater skal fordeles. En beregning fra statsviter og professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo viser at Sp-forslaget ville gitt to færre distriktsmandater til Oslo i 2013-valget, mens Hedmark og Nordland ville fått ett ekstra hver. Varamedlem i sentralstyre for Demokratene i Norge Mona Haug avslutter; Kun norske statsborgere skal renes med og ikke alle som er folk registrert.