Regjeringen legger seg flat for Organisasjonen for islamske stater

“Med en ikke-sosialistisk regjering skulle vi få en mer positiv holdning til Israel, spesielt med det påståtte Israel-vennlige Fremskrittspartiet i regjeringen. Men fikk vi det? Nå kaster Norge seg på den internasjonale bølgen av Israel-hets i kjølvannet av Donald Trumps beslutning om å flytte den amerikanske ambassaden i Israel fra Tel Aviv til Israels hovedstad Jerusalem, en viktig symbolhandling,” skriver sentralstyremedlem i Demokratene i Norge, Jan Simonsen, og fortsetter:

“Samtidig forsurer regjeringen forholdet til USA. I FNs hovedforsamling stemte nylig Norge for en merkelig resolusjon, fremsatt av Jemen og lagt frem av Den arabiske liga og Organisasjonen for islamske stater, som sier at «USAs erklæring om at Jerusalem er hovedstad i Israel er ugyldig». Som om en meningsytring fra et land kan gjøres ugyldig.

Da jeg leste at 35 land stemte blankt og 9 imot denne resolusjonen tok jeg det som en selvfølge at Norge hadde stemt blankt, eller avstått fra å stemme, som det heter formelt. Sammen med flere andre europeiske land som Tsjekkia, Polen og Ungarn. Men der tok jeg feil. Høyre og FrP-regjeringen valgt å trakassere USA og Israel. Spesielt Israel.

For noe annet enn trakassering er det selvsagt ikke å nekte et land å ha sin hovedstad der det selv bestemmer. Israels nasjonalforsamling og regjeringsbygninger er trygt plassert i den vestlige delen av Jerusalem, som ingen benekter er en del av Israel.

«Med henvisning til tidligere vedtak av FNs Sikkerhetsråd oppfordrer FNs Generalforsamling medlemslandene til ikke å flytte sine ambassader til Jerusalem. Det er følgelig ikke aktuell norsk politikk å flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv,» skriver Regjeringen på utenriksdepartements nettside.

Med andre ord: Norge har ingen selvstendig utenrikspolitikk. Heller ikke en selvstendig holdning til USA og Israel. Det FNs hovedforsamling mener, det mener den norske regjeringen. Punktum. Selv om hovedforsamlingens vedtak og oppfordringer formelt ikke er bindende for medlemsstatene. Hva blir det da igjen av vårt land selvstendighet og frihet. Når selv Den arabiske liga kan diktere deler av vår politikk.”