Regjeringens skattepolitikk favoriserer de rikeste

Den rikeste promillen i Norge har i snitt fått 264.500 kroner i skattekutt de siste fire årene. Tallet for folk flest er 3.400 kroner. Beregninger er gjort av Finansdepartementet. Rundt 4.300 personer i Norge har nettoformuer som overstiger 52 millioner kroner. Denne aller rikeste promillen av den norske befolkningen har i snitt fått 6,3 prosent i redusert inntektsskatt. For de 43.000 som utgjør den ene prosenten med høyeste nettoformuer er skatten redusert med mer enn 50.000 kroner.

Til sammenligning har det store flertallet, de 90% prosentene med under 3,9 millioner i formue, om lag 3,9 millioner nordmenn, blitt avspist med et gjennomsnittlig skattekutt på 0,8 prosent.

«Disse tallene viser en gang for alle at H/FrP/V/KrF har favorisert skattesystemet for den økonomiske eliten. Vanlige folk taper i dette gigantiske løftebruddet av historiske proposisjoner,» mener lederen for Demokratene i Norge i Kristiansand, og sentralstyremedlem i partiet, Terje Larssen.

«En kan vel på mange måter enkelt si at Demokratene har et omvendt skattesystem en dette her. Det er jo nettopp de 90% av dem som bidrar som skulle ha hatt en fordel av nye skattekutt! Det ville ha betydd mye for en barnefamilie som sliter! Det betyr ikke særlig mye for en multimillionær som allerede lever i en økonomisk overflod. Demokratene er blant dem som vil arbeide for at skattekuttene skal vris over på de 90% som nå har blitt tilgodesett med smuler,» legger han til.