Vil ha eldreombud i Askøy

På stiftelsesmøtet til Demokratene i Norge Askøy var en av sakene som ble diskutert at Askøy kommune må ansette et eget eldereombud. «Vi opplever stadig saker der interessene til våre eldre slitere ikke blir ivaretatt,» sier den lokale partilederne, Jan-Ove Fromreide. «Det skal ikke være slik at eldre mennesker skal være avhengig av oppadgående pårørende for å få ivaretatt sin lovmessige rett til for eksempel en sykehjemsplass.  I livets siste fase bør verdighet og omsorg for den den enkelte være en selvfølge, og ikke være avhengig av sosialstatus og tilfeldige byråkratiske beslutninger,» sier han.

«Et eldreombud skal påse at kommunen følger opp de lovmessige rettigheter eldre mennesker har. Ombudet skal også påse at det skjer en verdig behandling på sykehjemmene og i hjemmesykepleien.  Det vil også være langt lettere for den eldre å klage til et ombud enn til byråkratene i kommunen. Da man i kontakt med disse ofte kan føle seg til bry,» legger han til.

«Demokratene i Norge i Askøy er skuffet over at ingen av de politiske partiene som er representert i kommunestyret har satt av midler til et eldreombud for neste års budsjett. En verdig eldreomsorg vil for oss alltid ha høyeste prioritet. Dette er en sak vi kommer til å kjempe for og skal klare å presse i gjennom,» lover han.