Få vekk skolemobberne

«Vi hører stadig om mobbing i skolen. Det kan være enkelthendelser eller systematisk plaging av elever over tid. Elever som blir utsatt for dette kan få traumatiske skader for resten av livet. Det som er skremmende er at det ofte er mobbeofrene som må bytte skole for å få fred. Dette går ikke lenger,» mener Jan-Ove Fromreide, som er leder for Demokratene i Norge i Askøy.

Ved mobbing i skolen vil han fjerne mobberne, enten til en annen skole hvis det er forsvarlig eller til egne spesialskoler hvor atferdsmønster står i høysete. «Det må bli slutt på å forstå mobberne ihjel, det er ofrene som skal beskyttes. Ingen barn skal føle seg utrygge på skolen,» mener han.