Vil ha obligatorisk skolegudstjeneste

Skolegudstjeneste må være et obligatorisk tilbud for alle landets skoleelever, men med fritaksrett. Det mener Jan-Ove Fromreide, som er leder av Demokratene i Norge i Askøy kommune. «Det skal ikke være den enkelte rektor som skal bestemme hvordan vi ivaretar våte tradisjoner. Julegudstjeneste er en verdig tradisjon som vi ser blir forsøkt presset av humanetikere. De som mener at deres barn tar skade av å høre et Guds ord, kan selvsagt søke fritak,» sier han.

«I vår tid er vår vestlige kristne kultur under sterkt press fra andre religioner og kulturer. Det er derfor viktigere enn noensinne å forstå at kristendommen er et viktig bolverk for å forsvare vår norske kultur, vår historie og våre kulturelle tradisjoner. Våre barn trenger å lære mer om vår 1000 års kristne historie enn om Islam,» legger han til.