Vil stanse all økonomisk støtte til Islamsk Råd og muslimske menigheter

Islamsk Råd har brukt en halv million skattekroner som de har fått bevilget fra staten, til å opprette en ny stilling for en medarbeider som skal drive kommunikasjonsarbeid og være brobygger til storsamfunnet. Pengene har Islamsk Råd brukt til å ansette en kvinne som daglig bruker niqab, en heldekkende drakt som skjuler alt utenom øynene. «Et nytt bevis på islams kvinnefiendtlighet,» mener Demokratene i Norges førstekandidat i Oslo til årets stortingsvalg, Max Hermansen.

«Det er helt latterlig. Hvordan skal hun kunne kommunisere med oss, og være brobygger, som selv er en muslimsk ekstremist,» spør han, og legger til: «Dessverre er det ikke bare latterlig. Det er også alvorlig. For det underbygger at islam er en totalitær ideologi som – med skattebetalernes penger – vil sette oss hundrevis av år tilbake i tid.»

Max Hermansen sier han tidligere flere ganger har vist til at samtlige av de over 150 moskeene i Norge har et system der kvinnene må gå inn egne innganger til moskeene, sitte adskilt fra mennene på bakrommet eller bak skjermbrett, og ellers også blir behandlet som annenrangs eller tredjerangs mennesker. Det er et system han mener er i strid med norsk likestillingslov og norske humanistiske verdier. «Om vi kan få myndighetene til å anerkjenne at islam først og fremst er en totalitær ideologi, bør dette føre til at alle moskeer stenges.»

«Ansettelsen i Islamsk Råd, som er paraplyorganisasjonen til de muslimske menighetene i Norge, bør få som umiddelbar konsekvens at all økonomisk støtte fra norske skattebetalere trekkes tilbake. I tillegg underbygger det standpunktet som Demokratene i Norge har gitt uttrykk for mange ganger: At ingen muslimske menigheter bør få offentlig støtte. Om noen voksne menneskers tro eller livssyn i det hele tatt skal støttes med offentlige penger, må det være støtte til vår kristne kulturarv,» konkluderer han. 

«Og, vi bør absolutt stoppe støtten på over 70 millioner i året til Human-Etisk Forbund, som av en eller annen merkelig grunn har lagt seg på en svært islam-vennlig linje.»