Hvem er egentlig Demokratene?


«Hvis jeg stopper deg, en fremmed, på gata og spør deg om hvem Demokratene i Norge er og hva de står for, hva hadde mange svart da?  Mest sannsynlig innvandringspolitikk. Og ja, det stemmer halvveis,» skriver Mona Haug som er varamedlem til sentralstyret i Demokratene i Norge. Samtidig mener hun at partiet har mange andre gode programposter. Hun fortsetter:

«Helt riktig så har vi i Demokratene et ønske om å redusere innvandringen til Norge. Vi ønsker å begrense den til de personene som virkelig trenger å komme hit. Ikke å åpne opp landets grenser for lykkejegere som kommer uten behov og uten ønske om å bidra eller integrere seg. Vi vil ha strengere krav til dem som kommer. Alt dette vet alle om oss. Vi hater ikke muslimer, men vil ikke ha sharia i landet og krever dermed at muslimene legger fra seg dette levesett når de kommer hit.

Demokratene står for så mye mer. Vi har en helhetlig politikk som grunnleggende går på å bedre bo og- levekår for det norske folk. Vi ønsker Norge ut av EØS for å bevare norsk arbeidskraft, og norsk   suverenitet og ikke minst beholde sårt nødvendige trengte penger innad i landet for å bruke dem der hvor de trengs, for å opprettholde og bedre  vår egen velferd. Det betyr ikke at vi isolerer oss mot verden, for det er fullt mulig å inngå egne handelsavtaler med de landene vi ønsker.

Vi ønsker, som eneste parti, å nedlegge alle bomstasjoner fordi vi vet at nye og bedre veier er mulig å finansierer på andre måter. Det gjelder bare å forvalte midlene riktig.

Vi ønsker å redusere skatter og avgifter til enslige og aleneforeldre. Det er urettferdig at de skal betale like mye som dem som har to inntekter. Det er også mange som er to som sliter og det burde være mulig å få til at man yter etter evne og skatter etter hvor mye man har til rådighet. Dette for å unngå at stadig flere og flere lever under fattigdomsgrensen.

Vi ønsker å ta vare på de eldre i samfunnet vårt. Gi dem en så verdig alderdom som mulig. Slik systemet er lagt opp til nå er det mye å endre på.

Vi ønsker dyrepoliti! En bedre rusomsorg! Mobbeombud! Tilrettelegging i skoler for enkeltindivider!
Bedre og mer riktig behandling innen psykisk helsevern! Vi støtter Israel og ønsker å opprette vennskapsbyer der! +mye mer som er bra for folket og landet vårt. Vi ønsker ikke å se hvordan flere og flere sliter både mot økonomi, nav og helsevesenet her!

Og sist, men kanskje størst, vi ønsker at folkets røst faktisk skal ha en betydning ved folkeavstemninger. Hva er vitsen med folkeavstemning om det ikke blir tatt hensyn til?»