Vil stenge moskeer der det oppfordres til vold og terror

I et intervju med VG i 2005 fortalte Vidar Kleppe, som i dag er politiske nestleder i Demokratene i Norge at han og partiet ønsker å stenge alle moskeer i Norge der imamer oppfordrer til terror og vold. «Hvis imamer og menigheter ikke er med på dialog for å renske opp i egne rekker, og bevise at de tar avstand fra terror, mener jeg man i ytterste konsekvens må stenge moskeene», fortalte Kleppe til VG. Kleppe sier i dag til 24avisen at han ikke har forandret mening etter uttalelsen for 12 år siden.

«Jeg vil fremdeles stenge alle moskeer i Norge der det prekes og oppfordres til ulovlige handlinger som vold og terror, brudd på menneskerettighetene og manglende respekt for menneskeverdet. Dette er noen av de viktige punkter som etter min mening gir grunnlag for å stenge moskeer i Norge», sier Kleppe til 24avisen.com
Kleppe mener det er mange moskeer i Norge som oppfordrer til vold og terror og viser til en av flere artikler som er publisert på Rights.no der det blir avslørt at moskeer huser ekstremister som ønsker Sharia.