Asylindustrisvindelen må stoppes

«Siden av midten av 1980 tallet har jeg som politiker hevdet at Norge har alt for mange grunnløse asylsøkere som har fått opphold i fedrelandet. Faktum er at mange av dem som har fått opphold i Norge reiser hjem på ferie til det landet de sa de flyktet fra. Dette er rett og slett svindel med norske asylregler som vi overhode ikke kan godta lengre,» sier politisk nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.

Det er en kjent sak at eksempelvis personer fra Somalia og fra Eritrea som har fått asyl i Norge for at de var forfulgt reiser hjem igjen til Somalia og Eritrea på ferie. Dette er etter min mening et klart brudd på betingelsene for at de fikk asyl at det må medføre at disse personene må frata sin asylbeskyttelse i Norge og sendes hjem igjen til Somalia og Eritrea – for godt,» mener han.

«Og for de av disse grunnløse asylsøkerne som har fått innvilget norsk statsborgerskap må sakene selvsagt gjennomgås på nytt for å se om statsborgerskapet ble gitt på sviktende grunnlag,» konkluderer han.