Asylsøkere som reiser til landet de flyktet fra må miste oppholdstillatelsen

«Altfor mange asylsøkere som har fått asyl i Norge reiser til hjemlandet på ferie og for lengre opphold, noe som er i strid med vilkåret for å få asyl. Når en får asyl og beskyttelse i Norge må det være et klart vilkår at du ikke reiser hjem til landet du fikk asyl fra,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe. «Demokratene mener derfor at slike feriereiser må få konsekvenser. “Loven sier at hvis det kan dokumenteres at du har brutt dette vilkåret risikerer du å miste oppholdsgrunnlaget i Norge. Dette kalles tilbakekallelse av asyl”», forklarer han.

«Når vi hvert år ser at mange i ulike de innvandrermiljø reiser hjem på ferie til de regimene som de flyktet fra, må norske myndigheter “sette ned foten” og si stopp. Da kan de umulig være reelle flyktninger som har kjempet mot regimer og risikerer å bli arrestert, torturert eller drept dersom de hadde bodd i sitt opprinnelige hjemland,» sier han, og legger til at Demokratene er for en rettferdig og streng asylpolitikk i Norge hvor folk med beskyttelsesbehov skal få bli. «Men lykkejegere og grunnløse asylsøkere som reiser hjem igjen til landet de flyktet fra – må selvsagt miste retten til opphold og beskyttelse i Norge,» konkluderer han.