Snart løslatt drapsmann, er han fortsatt farlig?

«Shahzad Khan drepte sine tre søstre 1. oktober 2006, i Oslo, Norge. Morderen ble dømt til 21 års fengsel; altså ikke dømt til forvaring. Han vil dermed snart være ute av fengselet. Vil han da være en trussel mot andre,» under fylkeslederen for Demokratene i Oslo, Max Hermansen.

«Sobia Khan, Saadia Sahehen og Nafisa Saheen Khan – ble henholdsvis 27, 24 og 13 år. To av dem ble drept med øks brukt mot hodet, mens den tredje ble skutt med en .45 pistol og fikk deretter hodet maltraktert med øks hun også. Dette skjedde hjemme i huset på Kalbakken, hvor de tre søstrene bodde sammen med tre brødre og deres far,» forteller Max Hermansen, og fortsetter:

«Nettavisen: “- Drapene er begått på en grotesk måte og bærer preg av maltraktering. Det er hevet over enhver tvil at han handlet for å drepe. Dette er særdeles skjerpende omstendigheter, sa tingrettsdommer Torstein Hellesnes.”

Shahzad Khan var 30 år da han drepte sine tre søstre. Han fungerte som familiens overhode, mens hans far – sammen med Shahzad Khans kone og barn (!) – var i Pakistan.

Motivet for ugjerningen var høyst sannsynlig at de to eldste ikke ville gifte seg, på normalt pakistansk vis. De var allerede langt over gifteferdig alder. Hadde de blitt for norske?

“Under rettssaken kom det fram at tiltalte hadde et anstrengt forhold til flere av sine søskne [sic]. Blant annet skal en rekke av familiemedlemmene ha bebreidet Shazhad Khan for at deres mor døde i Pakistan i 1994.”»