Regjeringen må innføre grensekontroll for å hindre at de ulovlige innvandrerne tar seg til Norge

Schengenavtalen går ut på at intern grensekontroll i Europa avskaffes. Til gjengjeld skal statene langs Schengens yttergrense beskytte hele kontinentet. Demokratene er motstander av Schengen og EØS. Men når vi først er med i Schengen er det viktig å ha en mening om hvordan Den norske regjeringen skal forholde seg til avtalen inntil det er et flertall i Stortinget for å trekke Norge ut av Schengensamarbeidet.

Hvis et slikt samarbeid skal fungere er man helt avhengig av at statene i Schengens yttergrense faktisk bevokter disse yttergrensene. Men så er ikke tilfelle. Inntil nylig var det Italia som ikke bevoktet sine grenser, og lot flere hundre tusen ulovlige innvandrere fra Afrika ta seg inn i Schengen uten schengenvisum. Nå har Italia heldigvis fått en ny regjering som er seg sitt ansvar bevisst.

Men den kjente globalisten George Soros er fast bestemt på å ødelegge Europa. Og da Italia sa stopp hadde han et møte med spanske myndigheter. Nå er det Spania som slipper de ulovlige innvandrerne inn i Schengen. Og ettersom det ikke er grensekontroll inne i Schengen kan de ulovlige innvandrerne ta seg nordover til land med generøse velferdsordninger. Så lenge Frankrike ikke kontrollerer grensen til Spania kan Spania bare overlate problemene til andre. Og vi vet at de aller mest forlokkende velferdsordningene er det Norge som har…

Spania kontrollerer ikke Schengens yttergrense.

Det å si opp Schengenavtalen er det Stortinget som må gjøre. (En avgjørelse som jo etter Demokratenes oppfatning, egentlig burde ligge hos folket i Norge.) Men regjeringen kan innføre midlertidig grensekontroll.  Vi i Demokratene mener at regjeringen straks bør benytte anledningen til å innføre midlertidig kontroll langs alle Norges grenser. Og samtidig bør den norske regjeringen gjøre det klart at den midlertidige kontrollen vil bestå inntil alle lands langs Schengens yttergrenser sørger for at ulovlige innvandrere uten Schengenvisum ikke kan passere de respektive grensene.

Christen Krogvig