Barbariske kriminelle må stoppes

«Arbeidet for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking som kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og seksuelt misbruk av mennesker som regel er kvinner og barn – må styrkes. Det samme må straffene». Det mener Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Videre må personer og miljøer som står bak denne svært alvorlige kriminaliteten i Norge straffes og utvises. Dialog er ikke tilstrekkelig – så her må det “helt klart” langt strengere virkemidler til – for å få redusert og få stoppet enkelt personer – og de kriminelle som står bak disse barbariske kriminelle handlingene. Som en konsekvens av overnevnte støtter selvsagt Demokratene nødvendige internasjonale boikottaksjoner og sanksjoner mot land som bryter menneskerettighetene, terroriserer og dreper – eller står bak eller finansierer terroraksjoner i  andre land,» sier han, og legger til:. «All økonomisk støtte til slike land/regimer må selvsagt kuttes omgående om noen skulle være i tvil.»