Demokratene vil innføre skoleuniform i Askøy

Et nytt skoleår er i gang. Både elever og lærere gleder seg til å komme skikkelig i gang. For mange foresatte er ikke dette så lystig. Kjøpepresset stiger år for år og alle vil jo det beste for egne barn. Men ikke alle har råd til å følge med på denne kjøpefesten om dyre merkeklær og annet skoleutstyr. En skoleuniform vil kunne lette på presset, sier lederen for Demokratene på Askøy, Jan-Ove Fromreide.

«Vi ser at barn fra ganske tidlig alder opplever et utseende- og motepress som ikke er sunt. Demokratene i Askøy foreslår å innføre en prøveordning med skoleuniformer i Askøy-skolen for å redusere mobbing og motepress i skolegården. Skoleuniformer vil kunne bidra til å minske forskjellene mellom barn fra lav- og høyinntektsfamilier. Vi ser et økende Forskjells-Norge, Skoleuniformer kan bidra til at barn ikke havner utenfor på grunn av fattige foreldre,» sier han, og legger til:

«Bruk av skoleuniform er vanlig i mange land bla England. Elevene får mer stolthet til skolen sin og samhørigheten mellom elevene blir større. Gratisprinsippet i skolen ligger fast. I en prøveordning ser Demokratene for seg en modell hvor det offentlige finansierer uniformene mot at foreldrene betaler en liten egenandel. Vi håper at kommunestyret er positivt, en slik prøveordning kan da starte fra neste skoleår.»