Bent Høie trenger hjelp

«Demokratene i Norge har alltid støttet alle gode krefter som vil opprettholde akuttmedisinsk tjenestetilbud ved alle landets sykehus. Vi vil derfor sterkt anmode regjeringen om snarest å gi helseminister Bent Høie, en instruks som ivaretar dette,» sier Vidar Kleppe som både er politisk nestleder i Demokratene i Norge og Fylkestingsrepresentant for Demokratene i Vest-Agder. Han mener helseminister Bent Høie trenger råd fra sitt parti.

«Det er stikk i strid med god takt og tone i norsk velferd å bygge ned helsetilbudet i landet. Norge har råd til å opprettholde også akuttkirurgisk tilbud ved samtlige sykehus, store som små. Når Norge har tatt på seg rollen som et av verdens mest sjenerøse sosialkontor, er det en skammelig feilprioritering å legge ned noe som helst i vårt eget helsevesen. Det samme gjelder fødestuer og nødvendig personale,» sier han, og legger til:

«Demokratene støtter derfor de krefter som vil opprettholde akuttmedisinsk tjenestetilbud ved alle landets sykehus. Regjeringen anmodes om å gi helseministeren en instruks som ivaretar dette. Når ulykker o.l. skjer, skal man ikke være nødt til å frakte den eller de tilskadekomne over lange avstander, når det ofte står om minutter for at liv skal kunne reddes. Et topp moderne, fullt utrustet og uavkortet helsetilbud skal og må Norge ha – i hele landet».