Listhaugs avgang viser at det må innføres demokrati i Norge

Christen Krogvig er sekretær i Demokratene i Norge.

Mens folket i blant annet USA og Russland selv velger sine øverste ledere er det en ikke-representativ forsamling som velger statsministeren i Norge. Statsministeren står derfor ikke fritt til å velge hvem som skal delta i regjeringen.

De 169 menneskene på Stortinget har enorm makt selv om de ikke er valgt av folket, og til tross for at grunnloven de baserer makten på aldri har vært godkjent av Det norske folk.

Hvem som skal sitte på Stortinget bestemmes internt i partiene. Og i nesten alle partier er det en politisk korrekt mafia som dytter folk som mener det samme som folket ned eller ut. Partiene på Stortinget sørger for å hindre at de blir utfordret av andre og mer patriotiske partier ved å bevilge seg selv enorme summer som nye partier ikke har. Og Stortinget bruker hvert år mange milliarder kroner på å finansiere NrK. NrK slipper ikke til partier som er i opposisjon til stortingsmafia’n. Den politisk korrekte eliten har også sine tentakler inne i andre mediehus. Resultatet er en nærmest unison utestengelse av den reelle opposisjonen.

Uten denne utestengelsen ville patrioter som i dag stemmer AP og SP, stemt på Demokratene i Norge og kristne

I det opprinnelige demokratiet i antikkens Athen var det folkeforsamlingen Ecclesia som hadde makten.

patrioter ville stemt partiet De kristne i stedet for KrF.

Det at vi styres av en ikke-representativ forsamling resulterer ikke bare i at Listhaug må gå av, og i at det føres en innvandringspolitikk som det ikke er støtte for i folket. Det resulterer også i at Norge er med i EØS og Schengen til tross for at folket har stemt nei til EU to ganger.

Det gjør det også mulig å flå folket med bompenger, og det resulterer i at Norge nå antagelig trer inn i EUs energiunion, ACER, selv om kun 9 prosent av folket mener at Norge skal tre inn i denne unionen. Folket overkjøres gang på gang…

Det er på høy tid at det innføres demokrati i Norge.

Innføring av demokrati må inneholde flere elementer:

• Folket må selv få velge statsministeren / presidenten i frie valg.
• Folket må få velge hvilke personer som skal sitte på Stortinget.
• Folket må få rett til å overstyre Stortinget i når forsamlingen fatter vedtak som er i strid med folkeviljen.
• NrK må deles opp i minst to medieselskaper, og de som betaler NrK-lisensen, må få rett til selv å velge sjefene i disse medieselskapene.

Det absurde er ikke at det finnes forsamlinger som er svært lite representative. Men at en av Norges minst representative forsamlinger utgir seg for å være hjertet i et representativt demokrati.