Chamberlain stolte på Hitler, godt at Trump ikke stoler på Khamenei

De siste dagene har media kritisert president Trump sin kritiske Twitter om Iran, uten å gå i detaljer om hvorfor de mener det ikke er nødvendig med en hard linje mot ayatollahene i Iran, og hvorfor Trump tar feil. «Faktum er imidlertid at det iranske regimet i over 40 år har drevet systematisk undertrykkelse av sitt egen folk, og henrettet flere tusen innbyggere med minoritetsbakgrunn, deriblant kurdere. Landet er et av verdens mest barbariske islamistiske diktaturer, og henretter eksempelvis homofile gjennom offentlig hengning,» sier Demokratenes leder Makvan Kasheikal, som selv er kurder.

«Det iranske regimet har prøvd å eksportere sin sjia-ideologi til resten av Midt Østen gjennom aktiv innblanding i kriger i Syria, Libanon, Irak og Jemen, og har drevet terror i flere land i regi av sin egen revolusjonsbrigade eller ved å støtte terroristorganisasjoner. Samtidig har de iranske lederne jevnlig offentlig gitt uttrykk for at Israel skal slettes med jorden, og også truet USA. Dette prestestyret, som offentlig har gitt uttrykk for å ville utslette jødenes hjemstat og dermed langt på vei sluttføre det verket Hitler påbegynte, har i mange år arbeidet for å skaffe seg atomvåpen, og bygget seg opp militært med langdistanseraketter,» legger han til.

«Vesten kan velge om vi vil tro på dette regimet når de sier at de kun vil bruke atomkraft til å forsyne landet med elektrisitet eller om vi velger å ikke tro på slike løfter. Så lenge regimet har sagt at det vil utslette Israel, og bruk av atomvåpen er den eneste måten å få det til på, er det all grunn for Trump til å være kritisk. Mange etterretningsopplysninger samlet inn av Mossad viser også at Iran ikke er til å stole på. Chamberlain stolte på Hitler. Vi skal være glade for at Trump ikke stoler på Khamenei,» konkluderer Kasheikal.