De frivillige hjelperne må ikke glemmes

«I starten på et nytt år 2018 er det viktig at vil alle verdsetter og framsnakker de menneskene og organisasjoner som hjelper de svakeste blant oss i det norske samfunnet. Demokratene i Norge vil være pådriverne til at disse fantastiske hjelperne skal få enda mer ressurser til rådighet, slik at enda flere kan få hjelp til å få tilbake sitt menneskeverd, styrke sitt selvbilde og på nytt finne en god mening med livet,» lover Vidar Kleppe, som er politisk nestleder for Demokratene i Norge, og Jorunn Aaselle Olsen som er medlem av partiets sentralstyre.

«Det er mange mennesker som kan takke Blå Kors og Frelsesarméen for at de nå lever et bortimot menneskeverdig liv, for at de kan spise seg mette hver dag og at de har en seng å sove i. Det samme kan mange hjemløse ofte ikke lenger har en familie som bryr seg,» sier de, og legger til:

«På samme måte som Blå Kors og Frelsesarméen jobber også Bymisjonen for å gi en håndsrekning til dem som er svake, faller utenfor, roter til livet for seg, med narkotika og alkohol, eller på annen måte møter veggen. Det er avgjørende og veldig viktig at dypt ulykkelige mennesker i slike vanskelige livssituasjoner møter medmenneske som bryr seg. Tusen takk til alle gode hjelpere for at dere bryr dere.»