Pengesløsing til kunst

«Kristiansand kommune ikke har sykehjemsplass til personer som nærmer seg 100 år. Rett før jul økte bystyreflertallet husleien i kommunale boliger med mellom 500 kroner og 1000 kroner hver måned. Videre skal skoler legges ned og bompengene skal økes. Da trenger en ikke å være økonom for å forstå at det ikke er forsvarlig å bruke hele 530 millioner på Kunstsiloen for å stille ut “kunstgavene” fra Nicolai Tangen,» mener Vidar Kleppe, som er leder for bystyregruppen til Demokratene i Norge i Kristiansand.

Han raser over sløsingen til det nye kulturhuset i byen. «Prestisjeprosjektet kunstsiloen er ikke økonomisk bærekraftig og må derfor raskest mulig til folkes beste skrinlegges, og da har jeg ikke nevnt den store muligheten for en økonomisk overskridelse på flere hundre millioner kroner på Kunstsiloen som planlegges å stå ferdig i 2021,» sier han.