Demokratene i Norge sier nei til det blå/grønne kraftsviket.

Strømprisen til norske forbrukere består av flere deler, bl.a. strømavgift, nettavgift og strømpris i kWh Etc. Etter at FrP kom til makten i Energidepartementet (2013), har norske strømkunder fått en ekstra strømavgift på 3 milliarder. Nettleien har også økt, i fra 2016 steg den med 4.3 % og i 2017 og 2018 ytterligere, slik at nettleien vil øke med mellom 30 og 50 prosent i løpet av få år. Og når det gjelder strømprisen, så er også den på vei oppover.

«Kraftbransjen skylder på været og kulda, men i denne omgang har prisstigningen like mye å gjøre med halvtomme magasiner i Agder og Rogaland der altfor mye av kraften er sendt til en rekke EU land i følge SSB,» mener Terje Larssen, som er medlem av sentralstyret i Demokratene i Norge.

«Men alt dette er bare småtteri i forhold til hva vi kan vente oss når ytterligere tre kabler til EU kommer i drift. Får regjeringen som de vil så er det EU gjennom sitt eget energibyrå ACER som skal sette betingelsene for hva du skal betale i fremtiden. En dobling av strømprisene på kort sikt på linje med Storbritannia vil komme i første omgang,» frykter han.

«Kraftbransjen, som altså opprinnelig hadde som mål å levere energi til industrien og å tjene folks velferds interesser, har fått nye mål: Inntektene skal ikke lenger nødvendigvis bare føres tilbake til eierne, men også brukes til ekspansjon og til «lønnsom» virksomhet. Kraftbransjen har fått for seg at bedriftene er blitt økonomiske «lokomotiver» med egne samfunnsmessige interesser – og vi har sett hvor galt det kan gå: Feilinvesteringene har vært mange og til dels katastrofale. Og det siste nye er ufornuftige investeringer i eksportkabler, ustabil vindkraft og «smarte» strømmålere som skal sikre ekstrainntekter til bransjen fra norske husstander. Når er nok nok av denne galskapen mot befolkningen,» spør Terje Larssen.