Den internasjonale straffedomstolen i Haag er “skreddersydd” for mulla Krekar

Demokratene i Norges politiske nestleder, Vidar Kleppe, har ikke glemt mulla Krekar. Han finner seg ikke i at mullaen fremdeles befinner seg i Norge. «Jeg godtar rett og slett ikke argumentet om at islamisten mulla Krekar ikke kan sendes ut av Norge fordi han i så fall vil risikere dødsstraff. Det er mange steder å sende mullaen til, og den beste plassen ville være å overføre han til varetekt i Nederland for å stilles for den internasjonale straffedomstolen i Haag,» mener han.

Flere norske regjeringer har siden 2003 lovet å utvise mulla Krekar fra Norge uten å ha fått det til. «Slik går det når ulike regjeringer og norske stortingspolitikere, mangler politisk handlekraft og vilje. Som de fleste vet kom mulla Krekar Norge som flyktning i 1991, og ble vedtatt utvist av Norge allerede i 2003 da han var en fare for rikets sikkerhet,» sier Vidar Kleppe, og legger til:

«Den internasjonale straffedomstolen er en permanent internasjonal domstol opprettet for å straffeforfølge enkeltindivider for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Den har som mandat å besørge at mennesker som er anklaget for folkemord, krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten stilles til ansvar hvis myndighetene i landet hvor forbrytelsen er begått selv ikke makter eller ønsker å reise sak. Domstolen som har sete i Haag er med andre ord “skreddersydd” for mulla Krekar».