Kirkeasylet har utspilt sin rolle!

«Kirkeasyl har lang tradisjon i Norge. En gang i tiden hadde det sin misjon da de kunne hjemme bort personer som ble forfulgt, ofte i sitt eget land, og var rettsløse. Nok en gang har denne utraderte ordningen fått stor plass i media. Politiaksjonen mot asylsøkere med avslag på Fitjar har fått store deler av den venstrevridde media til å gå bananas. Brev er sendt til Sylvi Listhaug, politiet sammenlignes med barbariske kjeltringer. Det er også strid om bygningen der de grunnløse asylsøkerne oppholdt seg var et kirkebygg. Men, uansett vedrører det ikke saken,” mener lederen for Demokratene i Norge på Askøy, Jan-Ove Fromreide.

Han mener at ordningen med kirkeasyl må avskaffes. «Slik den fungerer i dag undergraver den heleasylinstituttet. Asylsøkere har ankemuligheter og offentlige advokater til å fremme sin sak. Når de så får endelig avslag skal de ut. Dette gjelder også de som rømmer fra myndighetene og inn i et kirkebygg. Denne farlige praksisen kan fort eskalere. Hvis dem som klarer å klore seg fast lengst mulig i vårt land til slutt får opphold, sender det selvsagt ut signaler til de øvrige asylsøkere. Vi kan også se for oss at moskéer åpner sine dører for asylsøker med avslag,» sier han, og legger til;

«Med venstresiden og kirkens logikk må da politiet holde seg borte. Skal nordmenn flest få respekt for asylinstituttet må «ordningen» med kirkeasyl stoppes. Jeg forventer at Regjeringen tar grep og får sent ut alle asylsøkere som gar fått avslag på sin søknad. Kirkeasyl eller ei!»