Demokratene i Oslo: Farlig utvikling i hovedstaden

14 medlemmer møtte opp da Demokratene i Oslo holdt sitt årsmøte i går. Max Hermansen ble gjenvalg som leder og Jan Simonsen som nestleder. De fremmøtte fikk god tid til å presentere seg og de sakene de brant for. Flere forskjellige politiske saker ble tatt opp. Det gjennomgående var at partimedlemmene er meget bekymret for utviklingen i Norge, hvor de mente man må kjempe med nebb og klør for å bevare våre vestlige verdier.

Deretter gjennomgikk møtet situasjonen i Oslo, som har en meget negativ utvikling. – I 2017 var det 550 som henvendte seg til voldtektsmottaket i Oslo. – I 2015 var det 900 angrep på lærere i Oslo, i 2016 mer enn en fordobling med 1940 angrep på lærere. – Politiet sier det er mer enn hundre gjenger i Oslo. – Stadig større deler av Oslo fraflyttes av alle andre enn muslimer.

«Det verste med utviklingen er at vi presses mer og mer på muligheten til å protestere mot dette. Ytringsfriheten er ikke hva den var. Det har ikke minst Stopp Islamiseringen av Norge – SIAN – fått føle i Arendals-slaget og i Gjøvik-slaget, hvor de som er fredelige blir bortvist mens mobben får råde grunnen. Valgkampen i fjor bar også preg av dette, hvor valgboden vår på Karl Johan ble revet 2 ½ gang. Dette uten at noen andre politiske partier kom med støtteerklæringer og nesten uten at massemedia gjorde noe sak ut av det,» fortalte partileder Max Hermansen.

«Hva gjør vi for å få større oppslutning,» spurte Max Hermansen? «Vi må få flere aktive til å jobbe for vår politikk; blant annet gjennom å verve flere medlemmer. Vi må prøve å finne våre saker som gjør at vi får frem vår politikk. Det kan ikke være for mange saker. Vi må treffe våre målgrupper,» var konklusjonen blant medlemmene.

Regnskapet ble godkjent, og styret meddelt ansvarsfrihet, og det vil bli undersøkte om partilaget kan få bingo-penger.

Følgende ble valgt inn i det nye styret: leder: Max Hermansen, nestleder: Jan Simonsen, styremedlemmer: Anne Mari Borg, Dagfinn Ring, Eilert Sannes, Lena Andreassen, Christoffer Jacobsen, Vladimir Federov. varamedlemmer: Rune Johannessen, Kari Gjerding,