Skolesjef på pinebenken

Kl 14 i dag skal sjefen for Utdanningsetaten i Oslo – Astrid Søgnen – svare for seg i Oslo Tingrett. Dette i forbindelse med at Oslo kommune er stevnet av lærer Clemens Saers for at han ikke ble advart om en farlig elev på skolen hvor han underviste, at denne eleven ikke ble fulgt opp av vakter, og at skolen ikke fulgte opp arbeidsgiveransvaret etter at Clemens ble alvorlig skadet og nesten drept av denne eleven. Kan bli meget interessant.

Max Hermansen, som er leder for Demokratene i Norges fylkeslag i Oslo, minner i den forbindelse om at det i 2015 var 900 angrep på lærere i Oslo-skolen. Mens det i 2016 var hele 1940 angrep på lærere i Oslo-skolen.

«Hvorfor denne dramatiske økningen, og hvorfor ble ingen av disse angrepene meldt til Arbeidstilsynet,» spør han. «Søgnen vil få problemer med å vri seg ut av dette,» tror han..