Vekst i kriminaliteten skaper økt utrygghet

«Demokratene i Norge vil bekjempe og forebygge all kriminalitet. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere straffes hardt. Ofre for alvorlig kriminalitet og pårørende må ivaretas. Tryggheten i samfunnet skal være et offentlig ansvar. Kriminalpolitikken må forebygge bedre, oppklare mer, og reagere og rehabilitere mer effektivt». Det mener politisk nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe.

Men han vil også forebygger: «Forebygging er grunnlaget for gode samfunn og gode liv for enkeltmenneskene. Vi trenger alles innsats, fra enkeltmennesker til frivillige organisasjoner, skoler, private og offentlige aktører, sammen med innsatsen fra politiet. Demokratene i Norge vil føre en kriminalpolitikk som er tøff mot gjengangere, gjenger og organiserte kriminelle. Rask straffereaksjon mot lovbrytere er avgjørende,» sier han, og legger til:

«Vi vil styrke det internasjonalt politisamarbeid. Det er viktig for å forebygge og bekjempe kriminalitet over landegrensene. Med disse avtalene på plass får vi et enklere og mer effektivt samarbeid. En altfor stor andel av kriminaliteten vi ser i dag skyldes åpne grenser på bakgrunn av Schengen samarbeidet. Dette må opphøre med strengere grensekontroll. Sikkerhet og tryggheten for norsk borgere har selvsagt første prioritert for Demokratene i Norge».