Demokratene og FrP uenige om kvoteflyktninger

Neste år vil  Norge ta imot maksimalt 3000 kvoteflyktninger. Det er vesentlig flere enn under den forrige rødgrønne regjeringen. FrPs innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mener det kan forsvares. Det mener ikke Demokratenes leder Makvan Kasheikal.

Mellom 2000 og 2010 kom det om lag 1.000 kvoteflyktninger, eller overføringsflyktninger som er den formelle termen, til Norge årlig, ifølge en NTB oversikt fra i fjor. Oversikten som NTB fikk fra Justisdepartementet, og som gjengis av rbnett.no viser at det kom 1.620 kvoteflyktninger i 2014, 2.620 i 2015 og 3.120 hvert av de to påfølgende årene.

FrP har med andre ord årlig, siden partiets sentrale medlemmer rykket inn i regjeringskontorene, og i flere perioder hadde kontrollene over innvandringspolitikken, akseptert et vesentlig høyere antall kvoteflyktninger en det normale under den rødgrønne regjeringen. Selv i 2015, rekordåret for asylsøkere. Det har partiet fått mye kritikk for, og flere velgere har skrevet i kommentarfelt på nettet at FrP burde satt hardt mot hardt og truet med å gå ut av regjeringen.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Helgheim sier til Resett.no at det er gjort motvillig, men han er ikke bekymret. Det er helheten som teller, mener han.

«FrP har motvillig gått med på økningen i antall kvoteflyktninger. Dette for å få gjennomslag på større innstramminger andre steder. Det er de totale ankomsttallene som er viktige. Ankomsttallene på asyl, kvoteflyktninger og familiegjenforente ligger nå an til å bli de laveste siden 2006. Innstrammingene vi har gjennomført gjør altså at det kommer langt færre nå, på tross av litt flere kvoteflyktninger. Hadde ikke totalen blitt lavere, hadde vi ikke kunnet gå med på det,» sier han.

Demokratenes leder mener det er en tilsnikelse fra FrP å gi regjeringen æren for at det er kommer færre asylsøkere til Norge de siste årene. «Nedgangen skyldes ikke de norske innstramningene som er omtrent de samme som samtlige land i Europa har innført, men snarere at andre land har gjennomført strenge grensekontroller, enkelte sågar med hjelp av gjerder. Det er blitt nesten umulig å ta seg frem gjennom Europa fra Middelhavet til Norge. Dessuten har EU gjort en avtale med Tyrkia som også bremser tilstrømningen, og Russland har stengt grensen i nord, og arresterer innvandrere som forsøker å ta seg inn i Norge fra Russland,» påpeker han.

«Men ingen vet jo hvor mange asylsøkere som kan komme til Norge neste år,» legger han til.

Fra 1970-tallet fram til 2012 tok Norge imot rundt 24.000 overføringsflyktninger, ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Overføringsflyktninger velges ut etter et organisert uttak, vanligvis i samarbeid med FNs høykommissær. Overføringsflyktninger skiller seg fra asylsøkere ved at de har fått saken sin behandlet og blitt anerkjent som flyktning av FNs høykommissær for flyktninger allerede før de kommer til Norge. Det er Høykommissæren som fremmer søknadene for overføringsflyktningene, og Utlendingsdirektoratet bestemmer hvem av dem som får komme til Norge. UDI organiserer også reisen for dem og det er avklart på forhånd hvilken kommune de skal bo i. Det er Justis- og beredskapsdepartementet (JD) som bestemmer hvilke hovedgrupper av flyktninger Norge skal ta imot, forklarer rbnett.no.