Demokratene på Askøy følger opp kampanje for bedre sykehjemsmat

På Askøy følger partiet under Jan-Ove Fromeide opp Demokratenes kampanje for bedre mat på sykehjemmene. I likhet med Vidar Kleppe i Kristiansand har han sendt et brev til kommunens ordfører der han sør om ordføreren kan garantere sunn mat på sykehjemmene i kommunen.

«Våre eldre er øyenstenen i samfunnet og skal behandles med verdighet! Demokratene har gjentatte ganger gjennom årene tatt opp forslag om at det må gjeninnføres kjøkken på alle sykehjem i landet dette også i Askøy for å sikre sunn og god mat til våre eldre. Forsking viser også at mange eldre beboere på sykehjem er utsatt for underernæring grunnet «fabrikkmaten» og for liten tid til å spise og nyte maten på landes sykehjem. For de eldre er måltidene dagens høydepunkt og kun det beste bør serveres,» skriver han, og avslutter:

«Nå vil Demokratenes i Askøy, vite om ordføreren kan garantere at alle sykehjemmene i Askøy vil ha egne kjøkken som lager egen sunn og næringsrik hjemmelaget mat til beboerne. Demokratene vil også spørre Ordføreren om hvordan matkvaliteten er for de eldre som bor hjemme».