Voldtekt og kriminaliteten må stoppes

«Voldtekt og kriminalitet skaper med rette utrygghet for norske borgere. Derfor vil Demokratene bekjempe all kriminalitet. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere må straffes. Utenlandske voldtekts menn og kriminelle skal selvsagt automatisk utvises fra Norge. Tryggheten i samfunnet skal og må være, et offentlig hovedansvar,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Norge trenger alles innsats, fra enkeltmennesker til frivillige organisasjoner, skoler, private og offentlige aktører, sammen med innsatsen fra politiet. Demokratene vil selvsagt føre en kriminalpolitikk som er tøff og “knallhard” mot de kriminelle. Rask straffereaksjon mot lovbrytere er avgjørende for tilliten til rettssamfunnet fra det norske folket,» forklarer han.

Demokratene vil dessuten styrke deltakelsen i internasjonalt politisamarbeid. «Det er viktig for å forebygge og bekjempe kriminalitet over landegrensene. Men faktum er at en all for stor andel av den kriminalitet vi ser i dag skyldes åpne grenser på bakgrunn av Schengen og EØS-avtalen. Et samarbeidet som dessverre Høyre og FrP regjeringen lovpriser – og støtter med milliarder av kroner. Dette er en hodeløs politikk etter min mening:» mener Kleppe, og konkluderer:

«Demokratene vil selvsagt si opp disse håpløse avtalene. Som snarest må erstattes med en strengere nasjonal grensekontroll. Tryggheten og sikkerheten til norske borgere skal og må alltid ha første prioritert ved å sette Norge først».