Demokratene politianmelder Oslo-restaurant

Ifølge en artikkel på Rights.no har kafeen «The Broker» i Oslo satt opp et skilt der det fremkommer at velgere på det svenske partiet SD ikke er velkomne. Nå har Demokratene, v/ lederen Makvan Kasheikal, anmeldt kafeen «The Broker» ved daglig leder Kristin Dahle til politiet for brudd på Diskrimineringslovens § 186 a ettersom skiltet kun gjaldt for folk av svensk nasjonalitet.

«Det skiltet representerer også et brudd på Diskrimineringslovens § 186 b som fastslår at det er forbud mot diskriminering på bakgrunn av religion og livssyn. Det er i denne sammenheng viktig å være klar over at diskriminering på politisk grunnlag i en dom mot Merete Hodne betraktes på lik linje med diskriminering på religiøst grunnlag. Merete Hodne nektet en kvinne som bar et politisk symbol å være kunde i Hodnes frisørsalong.

Hijab er et svært viktig symbol på politisk islam. I Iran ble hijab påbudt etter at et regime tuftet på politisk islam tok makten i 1979. Denne type regimer baserer lovgivningen på Koranen. Og de er generelt brutale og undertrykkende. Ikke desto mindre er det forbudt å diskriminere kunder fordi de tilkjennegir støtte til en ideologi som danner ideologisk basis for slike regimer.

Når det ikke er tillatt å diskriminere på bakgrunn av sympati for ekstreme politiske ideologier er det åpenbart at det også må være forbudt å diskriminere på bakgrunn av støtte til et demokratisk parti i Sverige,» heter det i politianmeldelsen.

https://www.rights.no/2018/09/politisk-apartheid-vil-ikke-ha-sd-velgere-pa-kaffebesok-i-oslo/