Asylturister må utvises fra Norge

Mange asylsøkere som har fått asyl i Norge reiser til hjemlandet på ferie og for lengre opphold, noe som er i strid med vilkåret for å få asyl. Når du får asyl og beskyttelse i Norge må det være et klart vilkår at du ikke reiser hjem til landet du fikk asyl fra. Demokratene mener at slike feriereiser må få konsekvenser mener leder og politisk nestleder i partiet, Makvan Kasheikal og Vidar Kleppe.

«Loven sier at hvis det kan dokumenteres at du har brutt dette vilkåret risikerer du å miste oppholdsgrunnlaget i Norge. Dette kalles tilbakekallelse av asyl. Når vi hvert år ser at mange i ulike de innvandrermiljøene reiser hjem på ferie til de regimene som de flyktet fra, må norske myndigheter “sette ned foten” og si stopp. Da kan de umulig være reelle flyktninger som har kjempet mot regimer og risikerer å bli arrestert, torturert eller drept dersom de hadde bodd i sitt opprinnelige hjemland. Demokratene kaller dette for misbruk. Dette er utnyttelse av asylinstituttet og minsker troverdigheten til UDI dersom de får innvilget asyl. De bør umiddelbart få sine søknader avslått. Men dessverre er norsk myndigheter med UDI i spissen for naive til å innse realiteten,» mener de.