Islam og sosialisme, ideologier for tapere

Alt i naturen er en prestasjon. Men det kreves ingen prestasjon for å bli muslim/sosialist. Du trenger bare å underkaste deg et regime. Og det er lett, skriver Demokratenes kontaktperson i Vestfold, Sverre Høegh Krohn. «Men naturen er ikke laget slik. For i naturen er det mangel på alt. Alt er en kamp. Så sosialismens/islams budskap om at alle skal med bare du tilhører ideologien deres er falsk. Fordi de selger ressurser de til slutt ikke har,» skriver han, og fortsetter:

«Sosialismen/islam ble avslørt den dagen hvalen kom opp med plast i magen.

For den plastfylte hvalen forteller oss den ubehagelige sannheten om at det er ikke plass til alle på jorden. At alle skal med er ikke naturlig. I naturen skal de beste med. Ikke alle. Det går ikke. Det er galskap.

Gjennom livets faser utsettes vi for alle slags prøvelser. Både på jobb, skole, trening og i kjærlighetslivet. Og det går ikke like bra for alle. Hva gjør man når man ikke gjør det så bra? Noen velger å gå til fellesskapet. Sosialismen. Eller islam.

Fordi der trenger man ikke å gjøre det bra. Der holder det å være enig.

Men dette er ikke mannens vei. Dette er kvinnens vei.

Kvinner “flokker seg”. Menn skal ikke gjøre det. Det er unaturlig. Det er juks.

Jeg har jo jobbet mye på kvinnearbeidsplasser, og kvinner søker makt gjennom å være mange. Og å være enige. Slik knekker de frekke menn. Og det er bra.

Men når mennene også skal benytte seg av dette “tjuvtrikset”, så går det galt. Da blir de for sterke. Menn skal være sterke, men alene. Kvinner skal være svake, men mange. Slik opprettholdes balansen.

Islam og sosialismen er et forsøk på å forrykke balansen. Det er organisasjoner for dårlige tapere. De som ikke gjorde det så skarpt i den naturlige konkurransen. Men som foretrekker å nå sine mål gjennom å være mange. Og enige.

Problemet er bare at det går ikke opp. Hvalen med plast i magen er et eksempel på det. Hvis alle skal med, så går jorden konkurs. Da dør vi alle mann. Er det så lurt?

Alle skal ikke med. De beste skal med. Det er naturens system.»