Demokratene støtter norske bønder

«Demokratene støtter norske bønders kamp for å kunne få mulighet til å fortsette med sin produksjon av norsk mat. Her må stortinget og regjering forstå at å drive landbruk i Norge krever politisk vilje og handlekraft. Her er derfor noen av faktaene som vi mener bør ligge til grunn for en fremtidig norsk landbrukspolitik2: k», skriver Demokratene  politiske nestleder Vidar Kleppe, og sentralstyremedlem Grete Hansen ramser opp:

«1. Norske bønder må kunne leve anstendig av sitt arbeid når vi vet at deres produkter holder kvalitet i verdenstoppen dette grunnet Norges strenge krav til dyrehelse, som etter min mening på enkelte områder kan bli enda strengere og klarere.

2: Demokratene kreve derfor at staten må iverksette tiltak som kan gjøre det interessant og lønnsomt å starte med jordbruk her til lands. Flukten fra landsbygda må stanses. Tusener av nedlagte småbruk og større gårder ligger dessverre øde og forlatt med fullt dyrkbar mark, dette er tragisk. Derfor må det nå tilrettelegges for at yngre norske folk og familier kan få realisert sine drømmer om egen gård.

Vi må bare sørge for at flere nordmenn får lyst og økonomi til å gå i gang med å «levere varene» til folk flest gjennom et mer allsidig landbruk. For en ting er sikkert: Det norske folk vil ha norsk mat på norske fat også i fremtiden.»