Erna og Trine vil hente ulovlige innvandrere fra Middelhavet til Norge

Under den sittende regjeringen har den ikke-vestlige innvandringen økt ytterligere. Aldri har den ikke-vestlige innvandringen vært så høy som i 2016. EU sendte ut båter i Middelhavet for å «redde afrikanere fra drukning». Men disse «redningsoperasjonene» er veldig forskjellige fra ekte redningsoperasjoner. For det første er det slik at de som sitter i disse fartøyene, selv stikker hull på dem. Og de som går om bord, vet at er planen. For det andre vil de som plukkes opp av vannet ikke bli satt i land der de gikk om bord i farkosten. De vil settes i land på et annet kontinent der de kan bedre sin levestandard på bekostning av kontinentets urbefolkning. Det dreier seg i virkeligheten om ulovlig innvandring forkledd som redningsoperasjoner.

Erna og Trine vil la EU sende afrikanere som tar seg inn i Europa uten returbillett og uten visum, til Norge.

Australia hadde samme problem. Problemet ble løst ved at de ulovlige innvandrerne ble tatt ut av båtene og sendt til den fattige øystaten Nauru. De ulovlige innvandrerne kom seg i sikkerhet. Men de fikke ta del i Australias velstand. Dermed stoppet båt-invasjonen opp. Antallet druknede falt til null. I Europa har lederne belønnet de som stikker hull på sine båter. Resultatet er at tusenvis har druknet. Det EU har gjort er det samme som å betale fattige mennesker for å spille russisk rulett. Resultatet er selvsagt mange døde.

Australia har stanset tragediene til havs. Men EU belønner imigranter for å stikke hull på egne farkoster. Resultatet er at tusenvis av lov går tapt. Norske myndigheter har en del av ansvaret.

Italia har heldigvis sett seg lei på denne svindelen, og nå nekter Italia båter med ulovlige innvandrere å legge til land. (Hvorfor legger de ikke til land i Libya?)

EU-lederne er livredde for at invasjonen av Europa skal stoppe, og de har derfor inngått en avtale som går ut på at EU-land i fellesskap skal ta hånd om flyktninger og immigranter som plukkes opp i Middelhavet, men det skal være frivillig å delta i innsatsen. EU skal opprette et nettverk av såkalte kontrollerte sentre i medlemsland langs middelhavskysten. Der skal det gjøres en første siling av flyktninger og imigranter som settes i land. I etterkant vil en del av disse bli omfordelt til andre medlemsland for videre oppfølging. Kun medlemsland som selv ønsker det, skal delta. (Dvs. medlemsland der makthaverne ønsker det. Hva folket mener spiller ingen rolle.)

I stedet for å gå inn for at ulovlige innvandrere ska nektes innreise, slik Israel og Australia gjør, vil EU «løse» problemene med ulovlig innvandring ved å fordele de ulovlige innvandrerne på land i EU. Og selv om ordningen er frivillig for EU-land så vil Norge ta i mot. Under Erna Solberg har vi norgesrekord i ikke-vestlig innvandring. Norge er ikke med i EU. Og Erna Solberg vet utmerket godt at 98 prosent av ungarerne stemte nei til EU-kvoter for innvandring da de ble spurt. Like vel vil Erna Solberg og Abid Raja delta i EUs omfordelingsprogram. Å behandle dette spørsmålet demokratisk, dvs. å spørre folket, er utenkelig. Nordmenn kan bare drømme om makt over norsk innvandringspolitikk.

Den ikke-vestlige innvandringen har økt til nye høyder under Erna Solbergs regjering.