Demokratene vil ha en folkeavstemning om EØS og Schengen i 2019

«Demokratene mener det er viktig og riktig å sikre Norges frihet og selvstendighet på alle internasjonale nivå. Når EØS-avtalen og andre avtaler som ACER innebærer at makt overføres fra Stortinget til EUs organer blir det umulig for det norske folk å påvirke viktige deler av det norske lovverket,» sier Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«Demokratene er imot både Schengen-avtalen og EØS-avtalen. EØS-avtalen  og Schengen har åpnet grensen for ukontrollert arbeidsinnvandring. Resultatet er lavere lønninger for den norske arbeideren og høyere bokostnader for hele folket. Norge bør melde seg ut av både EØS-avtalen og Schengen-avtalen, men av demokratiske grunner bør det vedtas av folket gjennom en folkeavstemning,» mener han.

«Demokratene vil derfor ha en ny folkeavstemning der det norske folk kan ta stilling til om Norge skal si opp EØS og Schengen avtalene. Folkeavstemningen kan for å spare penger eksempelvis avholdes i september 2019, samtidig med kommune og fylkestingsvalget,» foreslår Kleppe.