Demokratene vil ha skreddersøm i eldreomsorgen

«Demokratene i Kristiansand vil sikre individuell tilpasning på alle arenaer innen eldreomsorgen. Våre eldre skal ikke medisineres til en unødig passiv tilværelse, men tilbys inspirerende og helsefremmende aktivitet tilpasset hver enkeltes interesse og evner. For å være rigget og klar for det store antallet av eldre trenger helsevesenet flere mennesker med spisskompetanse på alt innen eldreomsorgen. Vi vil derfor styrke heletiltakskjeden for å få skreddersøm i eldreomsorgen».

Det sier Grete Hansen, som er med medlem av eldrerådet i Kristiansand, og Vidar Kleppesom er gruppeleder for Demokratene i Kristiansand Bystyre. «Demokratene vil også gi eldre pleietrengende, som av medisinske årsaker har behov for 24 timers pleie og omsorg -lovfestet rett til sykehjemsplass. Alle trygdede skal beholde opparbeidede trygderettigheter fullt ut. Samordningen for ektefeller og samboere må fjernes,» legger de til.