Demokratenes leder på landsmøte: Vil kjempe for norske verdier.

Demokratene i Norge, som nå har vedtatt å endre navnet tilbake til det opprinnelige “Demokratene”,  avholdt i går sitt landsmøte i Kristiansand. I sin tale poengterte lederen, Makvan Kasheikal, at partiet er forsvarere av norske verdier, som han mente ble trengt tilbake på grunn av den voksende islamske innflytelsen.

«De store utfordringene i dag handler ikke om sosiale klasser, og hva du tjener. Det handler ikke om du er fattig eller rik. Det handler ikke om hudfarge, eller hvor foreldrene dine ble født. Det handler om norsk selvstendighet og vern av norske verdier», fremholdt han, og presiserte at det gjaldt viktigere ting enn bunad og laks. «Det dreier seg om å bevare demokratiske verdier, ytringsfrihet og rettsstatsprinsipper, norsk humanisme og respekt for meningsmotstandere,» fremholdt han.

«Disse verdiene er truet av verdier utenfra Norge. Det er ikke humanisme å henrette homofile, ville drepe konvertitter, spre jødehat og gifte bort barn med tvang,» sa Makvan Kasheikal i sin landsmøtetale, der han også tok til orde for norsk utmeldelse av EØS. Kasheikal ble gjenvalgt som partileder, og partiets stifter Vidar Kleppe ble gjenvalgt som politisk nestleder.

«Dess flere muslimske innvandrere vi tar inn til Norge, dess større politiske innflytelse får de.» fryktet Kasheikal. «I Oslo utgjør muslimer et betydelig stemmepotensial. Det tar politikerne og stortingsmyndighetene selvsagt hensyn til. Det betyr at våre vestlige verdier presses tilbake til fordel for islam,» påpekte han, og viste til at n lærer mistet jobben fordi han på sin fritid var medlem av en organisasjon som motarbeidet islam, og at en politimann mistet jobben for å ha kritisert islam på sin Facebook-side.

Om EØS-avtalen hadde Demokratenes leder dette å si: «Nylig vedtok stortinget et EØS-direktiv som gjør at vi knytter oss til et europeisk energisamarbeid, som kan føre til at vi nordmenn får en vesentlig høyere strømregning.

Som medlem av EØS er vi i hovedsak forpliktet til å godta vedtak fattet i EU, som vi ikke har innflytelse på, og som kan påføre oss stor skade. Vi har mistet mye av vår selvstendighet som en fri nasjon, og partiene bak avtalen har gjort det med vitende og vilje.

Det verste med EØS-avtalen er imidlertid det frie arbeidsmarkedet. Fri bevegelighet for arbeidstakere betyr at i et høykostland som Norge er det umulig å konkurrere på pris med f.eks håndverkere fra øst Europa. Etniske nordmenn blir utkonkurrert og kan bli arbeidsledige.

Utenlandske firma kan underby norske med sin billige arbeidskraft.»

Disse ble valgt inn i det nye sentralstyret: leder; Makvan Kasheikal, politisk nestleder Vidar Kleppe, organisatorisk nestleder Jan Simonsen, studieleder Jorunn Aaselle Olsen, kasserer Terje Svendsen, styremedlemmer Bjørnar Solvei, Grete Hansen, Terje Larsen, varamedlemmer Marianne Solheim, Marion Dagestad, Karl Oksby og Tor-Andre Hopen.