Stortinget trenger nye politikere med en bedre politikk

«Det norske bompenge-systemet fortsetter med økt styrke, bensin og diesel blir bare dyrere, selv om oljeprisen på verdensmarkedet er lav. De som har det trangest – får det enda trangere, egenandelene på sykdom og medisin øker, kjøpekraften til pensjonister og uføretrygdede blir mindre, tennene er fremdeles ikke en del av kroppen for det store flertallet av stortingspolitikere, asyl-baronene lever godt og har herrens glade dager i Norge, og de som har mye -får enda mer».

Slik oppsummerer politisk nestleder i Demokratene i Norge, Vidar Kleppe de viktige sakene der stortinget og regjeringen har sviktet det norske folk.

«Og da har jeg ikke engang nevnt Norges viktige posisjon som verdens sosialkontor med et ord. Heller ikke at vi på alle områder opptrer som en lydig løpegutt for EU. Med direktiver og forordninger som ACER – og ikke minst at Stortinget i juni 2016 vedtok å underlegge Norge EUs finanstilsyn. Regjeringen måtte den gang erkjenne at dette var en avståelse av suverenitet uten at dette gjorde nevneverdig inntrykk på storting og regjering – som om Norge var et fullverdig medlem EU. Utrolig at ikke stortinget sa stopp,» legger han til.