Norge må få et nasjonalt DNA-register

«Jeg har sagt det lenge og hevdet at rettsikkerheten styrkes om alle som kommer til Norge er  nødt til å avlegge DNA -prøver og fingeravtrykk når de kommer til Norge, Da hadde også kriminelle handlinger som blant annet menneskesmugling, voldtekter, narkotikaforbrytelser og alvorlig arbeidskriminalitet blitt mye raskere oppklart av norsk politi, samt at påtalemyndigheten hadde fått en  mye enklere jobb med  å pådømme og utvise kriminelle fra Norge, mener Jorunn Aaselle Olsen, som er medlem av sentralstyret i Demokratene i Norge.

Som et av mange kjente eksempler viser hun til den kriminelle islamisten Arfan Bhatti, som tidligere har blitt arrestert for alvorlige brudd på våpenlovgivningen. Politiet var den gang nødt til å gå rettens vei for å få tatt DNA-prøve av ham. De fikk medhold i Oslo tingrett. Men Bhatti anket. Han mente at begjæringen ikke var begrunnet i konkrete behov i etterforskingen. Han motsatte seg også at det skulle tas foto og fingeravtrykk av han med henvisning til grunnloven paragraf 102.

«Grunnen til at politiet i dag ofte ber om å få ta ta nye DNA prøver, er treffsikkerheten og den stor teknologisk utvikling innen dette området. Det er å kaste bort politiets ressurser når de må gå rettens vei for å tå DNA prøver av mistenkte kriminelle. Loven må derfor skjerpes slik at alle som begår kriminalitet automatisk  kommer inn i et nasjonalt DNA-registeret,» understreker Jorunn Aaselle Olsen.

Personlig synes hun også̊ at alle nordmenn frivillig burde avgir DNA- prøver til et nasjonalt register. «Da blir det ikke problemer å identifisere personer som blir funnet omkommet. Og om du holder din sti ren, vil jo heller ikke et DNA-register gi deg noen som helst problemer, tvert imot. Et DNA-register vil beviselig styrke rettsikkerheten ovenfor norske lovlydige borgere –  Norge vil også bli en tryggere og bedre nasjon,» avslutter hun.