Den norske skolen må styrkes

«Demokratene i Norge mener det er et overordnet offentlig ansvar å sikre at alle barn i Norge får et godt skoletilbud. Vi vil derfor arbeide for å styrke den offentlige skolen, både med tanke på faglig innhold og lærerens arbeidsvilkår. Vi mener at alle barn skal ha rett til opplæring i sitt nærmiljø. Det er viktig å beholde og bygge små lokale skoler. Nedleggelse av grendeskoler fører til en uønsket avfolkning av distriktene, og er samfunnsøkonomisk uforsvarlig,» sier Grete Hansen, som er sentralstyremedlem og medlem av eldrerådet i Kristiansand for Demokratene.

«Den norske skolen skal samle elevene våre om en felles kulturarv i en felles, sosial kontekst og oppdra dem til gode samfunnsborgere. I en integrert offentlig skole skal alle, uavhengig av fysisk eller psykisk funksjonshemming, ha rett til å gå. Som mor og bestemor mener at foreldrene har den viktigste jobben med å oppdra sine barn, men jeg mener også at det er viktig at kommende generasjoner får en god opplæring i våre norske kristne verdier og normer på skolen,» legger hun til.