La oss få et barnevern som fungerer

Gunn B Nergaard«Man ser dessverre svært ofte at dagens barnevern ikke fungerer. Etter samtaler med flere hundre familier danner det seg et mønster når det gjelder barnevernets arbeidsmetoder,» skriver den ferske lederen av Demokratene i Akershus, Gunn B Nergaard. Hun fortsetter:

«Foreldre opplever å bli trakassert, svertet samt bli behandlet som kriminelle uten å ha gjort noe kriminelt. Rapporter med uriktige påstander, blir skrevet.

Svært ofte blir barna tatt på uriktig/svært tynt grunnlag. Familier blir splittet og barna kommer bort fra sine hjem og foreldre. Et barn trenger stabile forhold. Det klarer dessverre ikke barnevernet å gi dem ved å flytte de til forskjellige steder. Barna får traumer av dette og dessverre får foreldrene skylden for disse traumene. Vi snakker her om depresjon, søvnproblemer og spiseproblemer

Det finnes heldigvis solskinnshistorier hvor barn har fått hjelp når de trengte det. Dessverre er disse i mindretall og vi opplever istedet et barnevern som misbruker sin makt ved å fjerne et barn i stedet for å gå inn med tiltak i hjemme.

Dette må det bli en forandring på. Barnevernet trenger en kraftig omstrukturering for å bli et fungerende barnevern. Et barnevern som tenker på barnet beste. I dag opplever vi dessverre det motsatte.

Vi trenger et barnevern som respekterer foreldre og barna, og behandler de som det de nettopp er! I dag ser foreldrene indoktrinering av barna. En etat som gjør alt for å få rett! Vi må få et barnevern som griper tak i reelle problemer.

I fremtiden ser vi for oss flere fag for de som utdanner seg til barnevernspedagoger. De lærer blant annet etikk. Hvordan de skal behandle foreldre og barn riktig. De lærer å vise ekte medfølelse.

De som begynner i fremtidens barnevern er ikke lenger barnløse 20-åringer. Det blir slikt krav om egne barn eller jobberfaring med barn. De skal ha evnen til å lytte til foreldre og barn og ta tak i problemene på en menneskelig måte. Den aller siste utveien må være omsorgsovertagelse. Ved omsorgsovertagelsen skal barnets familie først vurderes som fosterforeldre. Dette punktet svikter dessverre barnevernet svært ofte i dagens barnevern. La oss få et barnevern som fungerer!»