Regjeringen har sviktet norske sjøfolk

«Sjømannsorganisasjonene i Norge er med rette svært skuffet over Høyre og Frp regjeringens, nye maritime strategi. Eller mer presist: mangel på en strategi for å beholde norske sjøfolk. For alle seilende i Color Line, var innholdet i strategien et slag i ansiktet. Hele 700 kvinner og menn risikerer nå å bli oppsagt ved at Color Lines to Kiel-ferger kan registreres i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS),» påpeker Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe.

«I praksis betyr dette dessverre at Color Line står fritt til å bruke utenlandsk arbeidskraft på lønninger langt under hva som er akseptabelt i Norge, på disse rutene,» presiserer han, og konkluder med at regjeringen har sviktet sine tidligere lovnader om å trygge norske arbeidsplasser i skipsfarten, ved ikke å gi norske sjøfolk de beste økonomiske internasjonale rammevilkår for fremdeles å ha norske kvinner og menn på norske båter – med norsk flagg.