85% av inntektene fra de nye bommene i Oslo går ikke til vei

Christen Krogvig sitter i Demokratenes sentralstyre.

Abcnyheter omtaler 9. juni omtaler en radikal utvidelse av bomringen i Oslo. I stedet for en bomring skal det nå bli 3. Antallet bomstasjoner økes fra dagens 31 til 84. Bommene skal tyne ut 87 milliarder kroner fra bilistene i løpet av en 18 år. Bare 12 av disse 87 milliardene skal brukes på veier. Og disse veiene vil også bussene benytte. Mer enn 85 prosent av det politikerne skal tyne ut av bilistene skal med andre ord gå til de som ikke betaler bompenger… Og nå skal også elbilene betale bompenger.

I oppslaget heter det videre at vedtaket var enstemmig. Det finnes flere partier som tidvis forsøker å fiske stemmer på å kritisere bompengeinnkreving. Men det er ikke et eneste parti på Stortinget som STEMMER imot bompenger når det gjelder. Dette viser at det er et skrikende behov for et nytt parti på Stortinget: Demokratene har ALLTID stemt i mot bruk av bompenger i fylkesting og kommunestyrer der partiet er representert. Og det akter vi å fortsette med dersom velgerne sørger for at Norges anti-bompengeparti bli representert på Stortinget.

Det eneste unntaket fra denne regelen er bomringer som er vedtatt gjennom folkeavstemning i det eller de fylkene der bommene skal stå.