Dødsveien i Vest Agder må oppjusteres

I går trykket vi en artikkel der medlem av Demokratene i Bergen ønsket en rask oppjustering av E-16 mellom Bergen og Voss, som gjerne blir kalt «Dødsveien». Det er ikke den eneste veien i landet som er så farlig at den kalles «Dødsveien». Til nå i sommer har det vært hele fire trafikkulykker på E 39-veistrekket ved Fosselandsvannet, som går gjennom nåværende Mandal og Lindesnes kommune. Også denne veien kalles «Dødsveien» på folkemunne.

Bare de siste fem årene har det minst vært 17 ulykker og en dødsulykke. Og siden 1981 har hele ni mennesker mistet livet på denne farlige strekningen – uten at Statens vegvesen har planer om å foreta seg noe konkret på denne farlige veistrekningen. Det provoserer Demokratenes representant i Vest Agder fylkesting, Vidar Kleppe.

«Demokratene støtter naboer, kjørende og ordfører i Mandal Alf Erik Andersen, som mener at her må Statens vegvesen som et konkret tiltak for å bedre trafikksikkerheten – sette opp autovern. Jeg tar nå denne viktige saken opp politisk i fylkestinget i Vest-Agder gjennom en interpellasjon der jeg utfordrer Terje Dammann om han vil støtte Demokratene i at det snarest tas et initiativ ovenfor Statens vegvesen for å sikre denne farlige veistrekningen nå utbedres med – nye nødvendige tiltak og autovern,» sier han.