Du må være ekte, og ha tro på det du gjør

«Egoisme er alltings natur. Vi er snille kanskje, men bare med de vi bryr oss om. På ordentlig. Ikke de vi blir tvunget til å bry oss om. Gjennom vedtak. I det øyeblikk snillhet blir et vedtak, en rettighet, er vi over i sosialismen. Vi er over i den tomme tvangen. Noe som ikke lenger er ektefølt. Vi er over i hykleriet. Falskheten. Påtattheten. Det varer aldri,» skriver Sverre Høegh Krohn, som er kontaktmann for Demokratene i Vestfold.

«Omsorg må være ektefølt. Den som mottar omsorgen merker også om det er ektefølt. Eller bare et tomt rituale,» skriver han.

Albert Schweitzer sa at vi måtte ikke bare lege kroppen. Vi måtte lege hele mennesket. , og fortsetter:

«Ikke vær falsk. Og vær ihvertfall ikke falskt hyggelig. Føler du ingen omsorg for de du er satt til å vise omsorg for? Ja, men så kom deg bort fra din omsorgsrolle da. Gi plassen til dem som faktisk føler omsorg. Som faktisk bryr seg.

Det gjelder alt. Undervisning. Politiarbeid. Driter du i om elevene dine lærer noe? Driter du i om tyvene går fri? Ja, men så slutt da. Vær så snill. Du må være ekte. Du må stå for den du er.

Ja, men dette er jobben min, sier du. Dette har jeg utdannet meg til. Jeg bryr meg ikke. Men jeg må ha noe å leve av.

Livet er for kort til å gjøre noe du ikke bryr deg om. Og kanskje kan ditt svik rettferdiggjøres. Kanskje har du små hjemme. Som gjør at du må være falsk. Som rettferdiggjør at du er i din falske rolle. Som gir deg penger enda du gjør noe du ikke mener.

Men så snart du er over kneika må du for din egen og andres skyld finne din vei. Gjøre noe du mener. Finne din egen sannhet.

Når du lever i falskhet og hykleri svikter du deg selv. Og du svikter de du tjener. For du tjener dem egentlig ikke. Du svikter dem. Og du er den verste form for sviker. For du er nær dem. Tett på dem. Det er deg samfunnet stoler på at skal gjøre jobben. Så det er du som ikke skal svikte. Du er betrodd. Noen har betrodd deg jobben. Som omsorgsarbeider. Som hjelper. Som underviser. Eller som politi. Du kan ikke svikte. Hvis du svikter så gi plassen din til andre. Noen som faktisk bryr seg. For de fins.»