Miljøpartiet De Grønne vil tvinge bilistene over i overfylte busser og tog

Utvidelsen av bomringene i Oslo og Bergen er blitt utsatt, og Miljøpartiet De Grønne gråter blod, fordi der ikke omgående får redusert biltrafikken slik de gjerne ville! «Endringene i bomringen vil føre til mindre trafikk», sier de. Utsettelsen gir en inntektssvikt på 300 millioner.

«Har ikke MDG hørt ordtaket «å sage av den greinen man sitter på»? De utvidede bomringene skulle tvinge flere til å reise kollektivt! Men da går jo statens inntekter fra alle bilene ned! Melkeku nr. skal parkeres på bås, og så skal vi alle sitte og stå som sardiner i boks, med host, nys, fjert, dårlig ånde, svettelukt, og alle mobiltelefonene. NO WAY! Hvor skal staten få alle inntektene fra da? Nix! Nordmenn kjører bil – enkelt og greit,» sier Terje Haugom, som er medlem av Demokratene i Bergen.

«Og dessuten,» legger han til: «I EU/EØS er det regler som lovfester at det er anledning til å ta inn bompenger når en ny veitrasé, bro eller tunnel skal bygges. Men når prosjektet så er nedbetalt, skal bompenge-innkrevingen opphøre for det prosjektet.»