Eldreminister vil ikke møte de eldre

Pensjonistforbundet er landets desidert største organisasjon for alderspensjonister og uføretrygdede. I juni avholdes landsmøte på Storefjell høyfjellshotell på Gol. I fire dager skal eldrepolitikk diskuteres på det velkjente landsmøtehotellet, men uten at noen fra regjeringen finner tid eller anledning til å tale til landsmøtet, skriver Bodøposten.

Eldreminister Åse Michaelsen var invitert til å overvære hele landsmøtet, men takket ja til å komme tirsdag 5. juni til lunsj. Men nå har hun takket nei til å delta.

«Vi registrerer at regjeringen Solberg har utnevnt Åse Michaelsen til eldre- og folkehelseminister. Hun gjør sikkert en god jobb som folkehelseminister, men har åpenbart ikke tid til å snakke med landets pensjonister. Det er synd», sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Det mener også Demokratene i Norge sin politiske nestleder Vidar Kleppe. Han og hans parti har i mage år kjempet for både eldreombud og en eldreminister. «Nå har vi endelig fått en eldreminister, men hun stiller ikke opp for de eldre. Hva er meningen da,» spør Kleppe. «Vi trenger en statsråd for de eldre som er villig til å lytte til deres problemer og ta dem på alvor. Det har vi ikke nå,» konkluder han.